HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND
Ngày tạo: 30-05-2011

Hệ thống giáo dục của New Zealand:

1/ Giáo dục Bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 8 ( học sinh có độ tuổi từ 5-12 tuổi ). Có 4 kì nhập học trong 1 năm là tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 nghỉ hè từ tháng 11 đến tháng 2

2/ Giáo dục bậc trung học từ lớp 9 đến lớp 13 ( học sinh có độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi ). Trong bậc học này học sinh sẽ tham gia 3 kì thi cấp chứng chỉ quốc gia mang tên NCEA

a/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 1 ( NCEA ) vào năm lớp 11 , hết kì thi này học sinh có thể vào học tại các trường cao đẳng thời gian 01 năm để lấy chứng chỉ, học tiếp 01 năm sau chứng chỉ để lấy bằng Diplom 02 năm và 01 năm tiếp theo tại trường ĐH chuyên ngành

b/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 2 ( NCEA ) vào năm lớp 12, hết kì thi này học sinh có thể vào học thẳng cao đẳng 02 năm lấy bằng Diplom sau đó học 01 năm ĐH chuyên ngành

c/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 3 ( NCEA ) vào năm lớp 13, Hết kì thi này học sinh vào thẳng ĐH chuyên ngành 03 năm.

Sau ĐH học sinh có thể vào học 02 năm tiếp theo để lấy bằng cao học ( Master ) và 04 năm lấy bằng Doctor

HE THONG GIAO DUC NEW ZEALAND.jpgHọc phí và các kì nhập học

1/ Khóa học tiếng Anh : Học phí từ 1200NZD/ tháng. Các khóa học mới khai giảng vào các ngày thứ 2 hàng tuần

2/ Học phí trung học : Từ 10.000NZD- 12000NZD/ năm ( PTTH Newzealand thường cung cấp học bổng từ 30-70% trên học phí ) tùy vào từng trường hợp cụ thể. Có 4 kì nhập học / năm vào tháng 2, 4,7,10 thông thường học sinh Việt Nam đăng kí nhập học vào tháng 2 và tháng 7 của năm

3/ Dự bị Đại học : Từ 14000NZD/ năm ( Học bổng từ 5000NZD trở lên ). Có 2 kì vào tháng 2 và tháng 7

4/ Cao đẳng : Từ 15000NZD/ năm . Nhập học vào 3 kì trong năm tháng 2 và tháng 7, tháng 10

5/ Đại học : Từ 17.000NZD/ năm ( Có khóa học chuyển tiếp Đại học từ VN sang học tiếp ĐH tại NZ ). Nhập học Tháng 2, tháng 7

6/ Cao học : Học phí từ 18000NZD trở lên

7/ Tiến sĩ : Có nhiều ưu đãi cho chương trình này do chính phủ NZ tài trợ, chương trình được phép cho vợ con sang cùng, vợ được phép đi làm tại NZ lấy tiền chi phí gia đình, con được đi học miễn phí

Chi phí ăn ở và sinh hoạt : Từ 8000NZD – 9000NZD/ năm

VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC