TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA THỦ ĐÔ WELLINGTON
Trường Đại Học Tổng Hợp Victoria được thành lập năm 1899, là một trong bốn trường Đại học lâu đời và danh tiếng nhất tại New Zealand.
VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC