CÁC CHUYÊN NGÀNH HỌC THẾ MẠNH TẠI ĐẠI HỌC CANADA ?
Ngày tạo: 14-06-2016

 Các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên quan tâm du học tại Canada chắc hẳn sẽ thắc mắc về những chuyên ngành học thế mạnh tại các trường đại học tại Canada.  Công ty Tư vấn và Đào tạo Giáo dục ETC xin cung cấp17 môn học do QS World University Rankings thông kế là những chuyên ngành học được bình chọn là tốt nhất tại Canada:

 Các chuyên ngành học.jpg


1. Chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: Đại học British Columbia (UBC), Đại học Toronto, Đại học Waterloo, ĐH McGil.


2. Chuyên ngành khoa học máy tính và hệ thống thông tin

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này:ĐH Toronto, Đại học British Columbia, ĐH McGil, ĐH Montreal, ĐH Alberta, ĐH Calgary.


3. Chuyên ngành toán học

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Waterloo, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH McMaster, ĐH Simon Fraser.


4. Chuyên ngành nông lâm nghiệp

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH British Columbia, ĐH Guelph, ĐH McGill, ĐH Alerta, ĐH Saskarchewan, ĐH Quebec, ĐH Manitoba.


5. Chuyên ngành Y

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH McMaster, ĐH Montreal, ĐH Alberta, ĐH Calgary, ĐH Ottawa.


Các chuyên ngành học.2.jpg


6.Anh ngữ và văn chương Anh

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này:ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Victoria, ĐH York, ĐH Manito.


7. Chuyên ngành sinh học

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Montreal, ĐH Alberta, ĐH McMaster,ĐH Calgary.


8. Chuyên ngành lịch sử

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Dalhousie, ĐH Laval, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Alberta.


9. Chuyên ngành tâm lý học

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH York, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Waterloo, ĐH McMaster, ĐH Alberta, ĐH Calgary,ĐH Simon Fraser.


10. Chuyên ngành nghiên cứu phát triển

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này:ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH Calgary,ĐH Guelph, ĐHCarleton, ĐH Queen, ĐH Ottawa, ĐH Alberta.


11. Chuyên ngành vật lý

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH McGill, ĐH British Columbia, ĐH Western, ĐH Alberta, ĐH McMaster, ĐH Dalhousie, ĐH Queen, ĐH Quebec, ĐH York.


12. Chuyên ngành khoa học thú y

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Guelph, ĐH Montreal, ĐH Saskatchewan.


Các chuyên ngành học.3.jpg


13. Chuyên ngành giáo dục

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH British Columbia,ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Queen, ĐH Simon Fraser, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Ottawa.


14. Chuyên ngành khoa học môi trường

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH Alberta, ĐH Waterloo, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH Guelph, ĐH Simon Fraser.


15. Chuyên ngành địa lý

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH McGill, ĐH Waterloo, ĐH McMaster, ĐH Queen, ĐH Montreal, ĐH Calgary, ĐH York, ĐH Western, ĐH Alberta, ĐH Guelph, ĐH Ottawa, ĐH Siomon Fraser.


16. Chuyên ngành xã hội học

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này:ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH McGill, ĐH Waterloo, ĐH Queen, ĐH Western, ĐH Quebec, ĐH Alberta, ĐH York.


17. Chuyên ngành thống kê

Các trường đào tạo tốt nhất ngành này: ĐH Toronto, ĐH Montreal, ĐH McGill, ĐH McMaster, ĐH Alberta, ĐH Waterloo, ĐH Western, ĐH York, ĐH Simon Fraser.


Các chuyên ngành học.4.jpg

 

Để biết thêm thông tin du học Canada mời liên hệ:

Công ty Tư vấn và Đào tạo Giáo dục (ETC)
66 Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 0436250952/ 04 36250589
Hotline: 01655998393 (Gặp Mr. Long) 
Email:
duhoc.usa@etc.com.vn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC