PHỎNG VẤN HỌC BỔNG VÀ GIAO LƯU GẶP GỠ VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG AUCKLAND GIRLS GRAMMAR SCHOOL
Thời gian tổ chức: 9h30 sáng thứ 3 ngày 20/09/2016 Địa điểm: Tầng 2, Số 66 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC