UNIVERSITY OF SEVILLE
Ngày tạo: 15-11-2011
logo seville.jpeg


ĐH SEVILLE (UNIVERSITY OF SEVILLE)

Được thành lập từ thế kỷ 15, ĐH Seville đã gắn bó và đi cùng cuộc sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại Seville, thủ đô của ANdalussia, và thành phố lớn thứ 4 tại TBN.

Tại trường US là trung tâm của thành phố, bao gồm các cảnh quan nghệ thuật và du lịch nổi tiếng. Người dân tại Seville tự hào về vẻ đẹp truyền thống trong sự năng động của trung tâm công nghệ tại đây. Seville củng được xem là cái nôi sản sinh ra điệu nhảy lamenco

seville1.jpeg

Giáo dục tại Seville

 • Các cơ sở và trung tâm học tập phân phối trên toàn thành phố
 • Trung tâm Đại Học: 31
 • Trung tâm đào tạo và nghiên cứu: 9
 • 67 Bằng cử nhân chính thức: Bằng kỷ thuật: 18. Nhân văn: 14. Khoa học xã hội và pháp luật: 20; Khoa học thực nghiệm: 7. Khoa học Y tế: 8
 • Bằng thạc sĩ: 96 chuyên nghành
 • Số giáo sư: 4.645 (624 giáo sư, 2665 tiến sĩ )
 • Số sinh viên: 61.008
 • Thư viện: 1.602.113 cuốn sách
 • 1.985 sinh viên nhận được học bổng Erasmus
 • Các môn được giảng dạy bằng các ngôn ngữ khác: 153
 • Các dịch vụ cho sinh viên: chổ ở, thể thao, nhà ăn, thư viện, các khóa học

seville2.jpeg

VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC