UNIVERSITY DE LA RIOJA
Ngày tạo: 28-11-2011

UNIVERSITY DE LA RIOJA

Được thành lập năm 1992, trường đại học ULR trở thành trung tâm kinh tế xã hội của một trong những khu vực giàu có nhát TBN, nổi tiếng về Rượu và nông nghiệp.

ULRE có khuôn viên hiện đại, đồng thời nổi tiếng với với việc sản xuất và Maketing rượu, sản phẩm nổi tiếng toàn thế giới.Trường được đặt tại Logrronno, thủ phủ của La Rioja, nơi chiếm ½  dân số sinh sống tại khu vực này.

UNIVERSITY DE LA RIOJA1.jpegUNIVERSITY DE LA RIOJA4.jpeg


Giáo dục tại ULR

·         Khu lẻ: Logrronno

·         Trung tâm Đại học: 9

·         19 bằng cử nhân chính thức: Bằng kỷ thuật 5,bằng nhân văn 5,bằng khoa học xã hội và luật 6. Bằng thử nghiệm khoa học 2. Bằng khoa học y tế 1.

·         11 bằng thạc sỹ

·         Số giáo sư: 459( giáo sư: 36, giảng viên tiến sỹ: 289)

·         Số sinh viên: 7.500

·         Thư viện: 294.034 cuốn sách

·         Các dịch vụ dành cho sinh viên: nơi ở, cơ sở thể thao, tư vấn học thuật,các khóa học mùa hè, cá khóa học tiếng tây ban nha

Học nghề:

Tây Ban Nha là nước luôn chú trọng tập trung phát triển các chương trình học bổng bổ sung hoặc thay thế học đại học. Một ví dụ điển hình của điều này là việc hình thành và phát triển các chương trình học nghề chất lượng cao.

Chương trình học nghề hướng mục tiêu trọng tâm vào việc đào tạo thực tế và hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu của ngành kinh doanh và dịch vụ lao động xã hội. Có 26 lĩnh vực nghề và hai loại chứng chỉ chính: Chương trình học nghề cấp thấp và chương trình học nghề cấp cao hơn (CFGS). Chương trình học nghề cấp cao bao gồm việc chuyên môn hóa nghề nghiệp và là một phần của giáo dục sau cấp ba.

Lợi ích của các chương trình nghề:

Chương trình học nghề là sự lựa chọn thay thế cho việc giáo dục tại các trường đại học. Chúng cho phép học sinh được đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao trong rất nhiều lĩnh vực. Việc học nghề mang lại …

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG
Hỗ trợ trực tuyến
HỌC BỔNG CÁC NƯỚC
HỘI THẢO DU HỌC